Aktualności
Ogólnopolska konferencja naukowa - Kołobrzeg, 14-15 września 2017
16.08.2017
„Polskie sojusze wojskowe w XX wieku – aspekty polityczne, militarne i ekonomiczne”

 

CALL FOR PAPERS: Ogólnopolska konferencja naukowa „Polskie sojusze wojskowe w XX wieku – aspekty polityczne, militarne i ekonomiczne” – Kołobrzeg, 14–15 września 2017 (zgłoszenia do 4 czerwca 2017)

W czasach, gdy zagrożenie bezpieczeństwa Polski oraz wynikające z tego wzmocnienie polskiego potencjału obronnego w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO) stało się elementem dyskusji publicznej, potrzebne jest wyciągnięcie wniosków z przeszłości. W ubiegłym stuleciu Polska zyskała bardzo bogate doświadczenia w kwestiach sojuszy militarnych. Wybijając się na niepodległość, budowała sojusze trwałe i mniej trwałe w obliczu bezpośrednich zagrożeń w latach 1918–21 oraz próbowała w ramach systemu wersalskiego zbudować własny system sojuszy w Europie Środkowo-Wschodniej przed 1939 rokiem. Była także sojusznikiem największych światowych mocarstw: Francji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nie uchroniło to naszego kraju przed zniewoleniem, które nastąpiło po zakończeniu II wojny światowej – nasi potężni zachodni alianci zgodzili się na włączenie Polski do sowieckiej strefy wpływów.

 

 

Polska komunistyczna, satelita Związku Sowieckiego, kraj bez możliwości kreowania własnej polityki zagranicznej, wewnętrznie zniewolona przez aparat służb specjalnych oraz jednostki Północnej Grupy Wojsk Armii Sowieckiej, stała się mimowolnym – wbrew woli zdecydowanej części społeczeństwa – sojusznikiem totalitarnego mocarstwa. W ramach sojuszu wojskowego tzw. Krajów „demokracji ludowej” – Układu Warszawskiego z 1955 r. – ludowe Wojsko Polskie, kierowane przez uległych Moskwie generałów, przygotowywało się do wojny ofensywnej z krajami zachodnimi i USA. Szczególnie udział w Układzie Warszawskim miał dalekosiężne skutki dla całego PRL, gdyż wymuszony przez Sowietów rozwój armii, a także kreowanie kierunków rozwoju państwa pod kątem rozbudowy potencjału militarnego, odcisnął swoje piętno na wszystkich aspektach funkcjonowania państwa – od ekonomiczno-gospodarczych po polityczno-militarne. Ludowe Wojsko Polskie było podporą władzy komunistycznej, czego dowiodły wydarzenia na Wybrzeżu w grudniu 1970 r. czy w czasie stanu wojennego, gdy junta generalska faktycznie przejęła władzę. Szczęśliwie wojsko to nie miało szansy spełnić „internacjonalistycznego obowiązku” w ramach wojny z krajami wchodzącymi w skład NATO. Ten wariant mógł mieć dla Polski skutek ostateczny i destrukcyjny.

 

 

Koniec XX wieku przyniósł również krótki okres, w którym Polska musiała budować swój system bezpieczeństwa bez przynależności do któregoś wielkich sojuszy wojskowych, w oparciu o własny potencjał, choć celem polskiej polityki po odzyskaniu niepodległości stało się członkostwo w Pakcie Północnoatlantyckim. Realizacją tego celu zakończył się dla naszego kraju w burzliwy wiek XX – Polska w 1999 r. weszła do NATO. Wydawało się wówczas, że system zbiorowego bezpieczeństwa, jaki zbudowano w Europie, daje gwarancję stabilności na długie lata. O tym, jak zwodnicze jest takie myślenie, przekonaliśmy się w 2014 r., gdy nastąpiła agresja Rosji na Ukrainę.

 

 

Uczestnicy konferencji, w założeniu organizatorów, powinni poruszyć w swoich wystąpieniach tematy mieszczące się przede wszystkim w następujących blokach zagadnień:

 1. Sojusze Polski okresu walk o niepodległość i granice 1918-21.
 2. Polskie koncepcje i próby budowy systemu sojuszy militarnych w Europie Środkowo-Wschodniej 1921-39.
 3. Sojusze wojskowe II Rzeczpospolitej (z Francją i Rumunią) w okresie międzywojennym (1921-1939).
 4. Sojusz II Rzeczypospolitej z Francją i Wielką Brytanią, a wybuch II wojny światowej.
 5. Polska a sojusznicy zachodni (Wielka Brytania, Francja, USA) w czasie II wojny światowej.
 6. Rząd Polski na Uchodźstwie w sojuszu ze Związkiem Sowieckim w latach 1941-1943.
 7. Polska lubelska a Związek Sowiecki 1944-1947 oraz Polska Ludowa/PRL a Związek Sowiecki w okresie poprzedzającym Układ Warszawski 1947-1955.
 8. PRL w Układzie Warszawskim 1955-1991.
 9. Nie tylko NATO. Polskie koncepcje bezpieczeństwa w latach 1991-1999.
 10. Starania o przyjęcie do Paktu Północnoatlantyckiego.
   

Organizatorzy konferencji: Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu 12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

Komitet organizacyjny: Dr Daniel Koreś (Oddział IPN we Wrocławiu/Archiwum Wojskowe w Oleśnicy) Dr Paweł Skubisz (Oddział IPN w Szczecinie)

Sekretarze konferencji: Michał Ruczyński (IPN) Krzysztof Widziński (WBH)

Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej. Prelegentom zapewniamy nocleg i wyżywienie.

Pracownicy IPN rozliczają udział w konferencji w ramach delegacji służbowych.

Wypełnione zgłoszenia udziału w konferencji (na załączonym formularzu) osób pragnących wygłosić referat przyjmowane będą do 4 czerwca  2017 r. (drogą elektroniczną lub tradycyjną).

Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna, zatem prelegenci będą zobowiązani do dostarczenia tekstów do 12 listopada 2017 r.

 

 

Zgłoszenia i ewentualne pytania prosimy kierować: Krzysztof Widziński: Wojskowe Biuro Historyczne, tel. +48 506 012 924, k.widzinski@ron.mil.pl, Michał Ruczyński: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie, ul. Janickiego 30, 71-270 Szczecin 91 48 49 840 michal.ruczynski@ipn.gov.pl

 


 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych