Aktualności
W związku z rocznicą masakry grudniowej 70 roku oraz rocznicą wprowadzenia stanu wojennego 1981 r., 13 grudnia br. odbyła się konferencja prasowa
14.12.2016


z udziałem Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza oraz Dyrektora WBH Sławomira Cenckiewicza, podczas której zaprezentowane zostały nieznane opinii publicznej materiały archiwalne dotyczące genezy i przebiegu operacji wojskowej  w grudniu 1970 r. w Gdańsku, Gdyni, Elblągu i Szczecinie.

Dyrektor WBH prezentując materiały archiwalne podkreślił szczególnie nowatorski walor dokumentacji na temat Grudnia’ 70, z której niezbicie wynika, że rolę decydującą w pacyfikacji antykomunistycznego buntu w Grudniu’ 70 roku odegrało LWP kierowanie i dowodzone zarówno z pozycji Ministerstwa Obrony Narodowej jak i Sztabu Generalnego.


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych