Redakcja

Redakcja Przeglądu H-W


Zespół redakcyjny

dr Daniel Koreś– redaktor naczelny
e-mail: d.kores@ron.mil.pl
tel. 261-665-756
 
dr Jerzy Kirszak - zastępca  red. naczelnego
e-mail: j.kirszak@ron.mil.pl
 
mgr Krzysztof Widziński - sekretarz redakcji
e-mail: k.widzinski@ron.mil.pl
tel. 506-012-924
 
dr Konrad Paduszek - członek redakcji
e-mail: k.paduszek@ron.mil.pl
 
dr Jacek Jędrysiak - członek redakcji
e-mail: j.jedrysiak@ron.mil.pl
 
dr Paweł Skubisz - członek redakcji
e-mail: p.skubisz@ron.mil.pl
 
dr Arkadiusz Tuliński - członek redakcji i red. językowy
e-mail: a.tulinski@ron.mil.pl

dr Jarosław Szymański - redaktor tematyczny
e-mail: ja.szymanski@ron.mil.pl

dr Andrzej Olejniczak - redaktor tematyczny
e-mail: an.olejniczak@ron.mil.plAdres redakcji
ul. Pontonierów 2A
00-910 Warszawa 72
fax 261-813-144
e- mail: wbh.phw@ron.mil.pl

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych