Starszy specjalista w Kierownictwie Archiwum Wojskowego Biura Historycznego
Starszy specjalista w Kierownictwie Archiwum Wojskowego Biura Historycznego (umowa o pracę)

Zakres obowiązków:

1.    organizacja bieżącej działalności Wojskowego Biura Historycznego;
2.    współpraca z poszczególnymi wydziałami Biura w celu zapewnienie sprawnej realizacji oczekiwań i poleceń Dyrektora Biura;
3.    prowadzenie korespondencji  Dyrektora Biura;
4.    zapewnienie sprawnej i terminowej obsługi spraw zleconych przez Dyrektora Biura;
5.    koordynowanie przepływu dokumentacji i informacji w Biurze;
6.    utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej oraz innych urzędów i instytucji ;


Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem pracy (niezbędne):

1.    wykształcenie: wyższe;
2.    doświadczenie zawodowe: min. 3 lata zatrudnienia na umowę o pracę;
3.    znajomość pakietu MS Office;
4.    umiejętności organizacyjne;
5.    dyspozycyjność;
6.    wysoka kultura osobistaInformacje dodatkowe:
CV należy przesłać do dnia 15.05.2018 r. na adres: wbh.kadry@ron.mil.pl

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych