Starszy specjalista w Wydziale Informacji i Udostępniania


Starszy specjalista w Wydziale Informacji i Udostępniania Centralnego Archiwum Wojskowego WBH (umowa o pracę)Zakres obowiązków:
 1. udostępnianie materiałów archiwalnych i pomocy naukowych;
 2. udzielanie informacji i pomocy merytorycznej użytkownikom korzystającym z zasobu archiwalnego Centralnego Archiwum Wojskowego WBH;
 3. udzielanie odpowiedzi dotyczących trybu i sposobu udostępniania zasobu CAW WBH;
 4. wykonywanie kwerend;
 5. sporządzanie specjalistycznych pomocy informacyjno-wyszukiwawczych;
 6. aktualizacja baz danych w celu rozbudowy pomocy archiwalnych i udoskonalenia systemu wyszukiwania danych.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy (niezbędne):
 1. wykształcenie: wyższe archiwistyka/administracja/historia/bibliologia/zarządzenie informacją;
 2. doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenie zawodowego na podobnym stanowisku;
 3. znajomość języka: angielskiego/rosyjskiego/niemieckiego w stopniu komunikatywnym;
 4. znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz znajomość przepisów resortowych dotyczących funkcjonowania z zakresów działania archiwów wojskowych;
 5. dobra znajomość pakietu Microsoft Office;
 6. umiejętność obsługi komputerowych baz danych (MsAccess);
 7. biegła obsługa urządzeń biurowych (fax, drukarka, skaner, kserokopiarka);
 8. wysoka kultura osobista;
 9. komunikatywność.


Wymagania dodatkowe:
 1. wykształcenie: wyższe z zakresu administracji, historii, archiwistyki, zarządzania informacją lub bibliologii;
 2. łatwość nawiązywania kontaktów;
 3. otwarty stosunek do klienta;
 4. odpowiedzialność, dokładność i systematyczność;
 5. odporność na stres.


Informacje dodatkowe:
  Życiorys i list motywacyjny należy złożyć w kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko starszego specjalisty w Pracowni Naukowej” w terminie do 28 kwietnia 2017 r. Decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia oferty.

  Miejsce składania dokumentów:

  Wojskowe Biuro Historyczne

  ul. Pontonierów 2A

  00-910 Warszawa.


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych