Godziny otwarcia

 

Pracownia Informacji Naukowej oraz Pracownia Naukowa

tymczasowo uruchomione są

na terenie Akademii Obrony Narodowej ul. gen. A.Chruściela 104 a.

Adres do korespondencji: 

Wojskowe Biuro Historyczne, ul. Pontonierów 2A, 00-910 WARSZAWA

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych