Strona główna

Warszawa-Rembertów, 4 kwietnia 2018 r.

Dyrektor WBH dr hab. Sławomir Cenckiewicz oraz kierownik Centralnego Archiwum Wojskowego WBH Katarzyna Górny, wraz z pracownikami Archiwum, wzięli udział w uroczystości wręczenia certyfikatu wpisu na międzynarodową Listę Pamięci Świata dokumentów polskiego wywiadu radiowego z okresu Bitwy Warszawskiej 1920 roku.
Warszawa-Rembertów, 30 marca 2018 r.

Życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Warszawa-Rembertów, 22 marca 2018 r.

W dniu 22 marca 2018 roku Decyzją nr 23/WBH/18 z dnia 21.03.2018 r., Dyrektora Wojskowego Biura Historycznego dr. hab. Sławomira CENCKIEWICZA powołany na stanowisko Dyrektora Archiwum Wojskowego w Oleśnicy został Pan Dariusz URBAŃSKI. Uroczystość odbyła się w obecności Zastępcy Dyrektora Wojskowego Biura Historycznego Pana Arnolda Józefiaka oraz wszystkich pracowników archiwum.

 

Warszawa-Rembertów, 14 marca 2018 r.

8 marca 2018 roku Senat przyjął bez poprawek tzw. ustawę degradacyjną o pozbawianiu stopni wojskowych osób, które w latach 1943–1990 swoją postawą sprzeniewierzyły się polskiej racji stanu.

 

Warszawa-Rembertów, 1 marca 2018 r.

 

Warszawa-Rembertów, 20 lutego 2018 r.

Uroczysta gala z okazji 100-lecia pisma naukowego „Bellona” została zorganizowana 20 lutego 2018 r. W uroczystości uczestniczył Wojciech Skurkiewicz - Sekretarz Stanu Ministerstwa Obrony Narodowej - który zainaugurował wydarzenie, m.in. odczytując list Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka.

 

Warszawa-Rembertów, 9 lutego 2018 r.

W Wojskowym Biurze Historycznym zainaugurowana została I edycja seminarium dla nauczycieli "Dzieje emigracji niepodległościowej 1939-1989" współorganizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej, Archiwum Akt Nowych, Wojskowe Biuro Historyczne oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji .

 

Warszawa-Rembertów, 7 gudnia 2017 r.


Warszawa-Rembertów, 21 listopada 2017 r.
Podczas konferencji prasowej w dniu 21 listopada 2017 r. w Dowództwie Garnizonu Warszawa zaprezentowano  spot informacyjny oraz depozyty po żołnierzach Polskich Sił Zbrojnych. W zasobach Wojskowego Biura Historycznego i Archiwum Akt Nowych znajdują się 4284 depozyty, które rodziny poległych żołnierzy będą mogły odebrać po udokumentowaniu prawa do dziedziczenia.

 

 

Warszawa-Rembertów, 22 sierpnia 2017 r.


Oświadczenie w sprawie wypowiedzi prof. dr hab. Waldemara Rezmera
na temat Wojskowego Biura Historycznego

 

Ze zdziwieniem skonstatowaliśmy, że członek Rady Naukowej „Przeglądu Historyczno-Wojskowego” prof. dr hab. Waldemar Rezmer w artykule pt. Czy warto organizować Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowych (Wojskowości)? opublikowanym na łamach czasopisma naukowego „Europa Orientalis. Studia z dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich” (nr 7 z 2016 r.) sformułował wobec Wojskowego Biura Historycznego pewne zarzuty, które nie mają – naszym zdaniem – uzasadnienia.

 

Profesor Rezmer zarzucił kierownictwu Wojskowego Biura Historycznego ignorancję w kwestii posługiwania się pojęciem „patron”, w odniesieniu do postaci gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego, którego imię nosi WBH. Według Profesora pojęcie „patron” w polskiej tradycji wojskowej odnosi się tylko do naboju/ładownicy, a patrona mogą posiadać parafie (sic!) lub szkoły, przedszkola, względnie jakieś przedsięwzięcia. Pan prof. Rezmer poczuł się w obowiązku zganić rzekomą ignorancję pracowników WBH lecz przez lata nie chciał zauważyć, że pojęcie „patron” zagościło w polskiej tradycji wojskowej, co sankcjonuje choćby decyzja nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z 11 sierpnia 2004 r. podpisana przez ówczesnego sekretarza stanu w MON (z ramienia SLD) Janusza Zemkego. Profesor twierdzi, że instytucja wojskowa (a takową jest WBH) musi posiadać szefa – honorowego lub rzeczywistego – a nie protestował, gdy 25 maja 2015 r. decyzją nr 179/MON ówczesny podsekretarz stanu w MON podpisał wz. ministra Tomasz Siemioniaka (z ramienia PO) decyzję „o nadaniu Centrum imienia patrona płk. dypl. Mariana Porwita” (cytat pochodzi ze strony internetowej Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej). Zaskakujące jest to, gdyż prof. Rezmer był także wówczas członkiem Rady Naukowej „Przeglądu Historyczno-Wojskowego”, którego redakcja wchodziła w skład Wojskowego Biura Badań Historycznych, a to Biuro stanowiło część właśnie WCEO. Nie zgadzamy się z twierdzeniem, że instytucja wojskowa ma posiadać szefa – naszym zdaniem szefa może posiadać jednostka, oddział lub pododdział WP, a instytucja wojskowa może posiadać patrona.

 

Najbardziej jednak zdumiewające jest to, że prof. Rezmer nie podniósł swoich zarzutów w czasie dwóch posiedzeń Rady Naukowej „Przeglądu Historyczno-Wojskowego”, w których brał udział (w grudniu 2016 r. i w czerwcu 2017 r.). Musimy także odnieść się do żalu, jaki prof. Rezmer wyrażał, w związku z absencją kierownictwa WBH i redakcji „Przeglądu Historyczno-Wojskowego” na ostatnim XIII Forum Historyków Wojskowości. Panie Profesorze! A czy organizatorzy Forum zaprosili kierownictwo WBH czy też członków redakcji PHW? Czy zaproponowali jakąś formułę dyskusji na wskazane przez Pana tematy? A nawet gdyby udało się taką formułę w przyszłości wypracować, nie widzimy możliwości dyskutowania – na żadnej płaszczyźnie – z niektórymi uczestnikami Forów Historyków Wojskowości, znanymi w środowisku, jako badacze nierzetelni, a często wręcz szkodliwi reprezentanci postkomunistycznej szkoły historycznej rodem z Wojskowego Instytutu Historycznego im. W. Wasilewskiej. Być może uczestnictwo tych historyków w Forach stanowi balast dla tych konferencji i stanowi klucz do odpowiedzi: dlaczego w Forach bierze udział tak mało historyków z różnych ośrodków akademickich w kraju?

 

dr hab. Sławomir Cenckiewicz
Dyrektor WBH im. gen. K. Sosnkowskiego

dr Daniel Koreś
Redaktor naczelny Przeglądu Historyczno-Wojskowego

 

Warszawa-Rembertów, 30 czerwca 2017 r.


Dnia 29 czerwca cały zespół pracowników WBH otrzymał zaproszenie od wiceprezesa IPN, dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN pana prof. Krzysztofa Szwagrzyka, do złożenia wizyty na terenie prac ekshumacyjnych na Powązkach Wojskowych.

 

Warszawa-Rembertów, 30 czerwca 2017 r.


Dostępna jest elektroniczna wersja numeru PHW 2-3/2016 i spis treści nr 4/2016 PHW

Warszawa-Rembertów, 1 lutego 2017 r.


Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego dr hab. Sławomir CENCKIEWICZ z dniem 01.02.2017 r. wyznaczył Pana Łukasza CIĘGOTURĘ na stanowisko Dyrektora Archiwum Wojskowego w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

Warszawa-Rembertów, 16 grudnia 2016 r.
 
W trakcie trwającego w CAW WBH skontrum zasobu natrafiono na będące poza ewidencją i dotychczas nieudostępniane teczki dotyczące Grudnia 70.

W związku z dużym zainteresowaniem powyższymi materiałami archiwalnymi pragniemy zaprezentować Państwu ich cyfrowe kopie obejmujące m.in.:

- meldunki operacyjne z okresu poprzedzającego demonstracje i strajki zapoczątkowane 14 grudnia 1970 r.;
- dokumenty o charakterze planistyczno-operacyjnym;
-mapy operacyjne dot. akcji wojskowej w Gdańsku, Gdyni, Elblągu i Szczecinie;
-dzienniki bojowe i sprawozdania z użycia broni przez jednostki wojskowe w grudniu 1970 r.;
-plany i struktury dowodzenia jednostkami wojskowymi w Grudniu 70 roku.

teczka o sygn. 00171/1971

00171_1971_1_cz1 00171_1971_1_cz2 00171_1971_1_zal

teczka o sygn. 00172/1971

00171_1971_200171_1971_2_zal

teczka o sygn. CAW 1838/94/25

CAW 1838_94_25

 

Warszawa-Rembertów, 14 grudnia 2016 r.
 
W związku z rocznicą masakry grudniowej 70 roku oraz rocznicą wprowadzenia stanu wojennego 1981 r., 13 grudnia br. odbyła się konferencja prasowa z udziałem Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza oraz Dyrektora WBH Sławomira Cenckiewicza, podczas której zaprezentowane zostały nieznane opinii publicznej materiały archiwalne dotyczące genezy i przebiegu operacji wojskowej  w grudniu 1970 r. w Gdańsku, Gdyni, Elblągu i Szczecinie.

Dyrektor WBH prezentując materiały archiwalne podkreślił szczególnie nowatorski walor dokumentacji na temat Grudnia’ 70, z której niezbicie wynika, że rolę decydującą w pacyfikacji antykomunistycznego buntu w Grudniu’ 70 roku odegrało LWP kierowanie i dowodzone zarówno z pozycji Ministerstwa Obrony Narodowej jak i Sztabu Generalnego.

 

Warszawa-Rembertów, 14 grudnia 2016 r.
 
W dniu 10 grudnia odbyły się uroczystości pogrzebowe płk. Ignacego Matuszewskiego i mjr. Henryka Floyar-Rajchmana.

W czasie mszy żałobnej odprawionej przez biskupa polowego Józefa Gózdka w Katedrze Polowej Wojska Polskiego minister Wojciech Kolarski odczytał zebranym list Prezydenta Andrzeja Dudy.

Na Powązkach Wojskowych nad trumnami Oficerów okolicznościowe przemówienia wygłosili minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego Sławomir Cenckiewicz oraz p.o. szefa Urzędu ds. Kombatantów Jan Józef Kasprzyk.

 

Warszawa-Rembertów, 7 grudnia 2016 r.

 

 

Spot zrealizowany przez TVP przy współpracy Wojskowego Biura Historycznego

 

Warszawa-Rembertów, 6 grudnia 2016 r.
 

 

 

Warszawa-Rembertów, 6 grudnia 2016 r.
 
W związku ze zbliżającym się uroczystym pogrzebem płk. Ignacego Matuszewskiego i mjr. Henryka Floyar-Rajchmana (10 grudnia 2016 r.) publikujemy obszerny artykuł Sławomira Cenckiewicza zatytułowany: "Komitet na celowniku „Kominternu”. O polskich komunistach w Ameryce na marginesie książki Wacława Jędrzejewicza o historii KNAPP", opublikowany pierwotnie jako wstęp do książki: W. Jędrzejewicz, "Polonia amerykańska w polityce polskiej. Historia Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia", Łomianki 2006, s. 5–38.

Jest to obszerne studium ukazujące wysiłek płk. Matuszewskiego i mjr. Rajchmana jako twórców Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia

 

Warszawa-Rembertów, 2 grudnia 2016 r.
 

 

 

Warszawa-Rembertów, 23 listopada 2016 r.
 
25.11.2016
Wzruszająca uroczystość, z udziałem Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza, Dyrektora Wojskowego Biura Historycznego dr hab. Sławomira Cenckiewicza,

kompanii honorowej, orkiestry wojskowej oraz przedstawicieli władz cywilnych i wojskowych miała miejsce 23 bm. w Bazie Lotnictwa Transportowego  w Wojskowym Porcie Lotniczym Warszawa-Okęcie.

Po kilkudziesięciu latach z honorami, powrócili do Polski dwaj jej zasłużeni synowie, którzy dzielili po wojnie losy tysięcy rodaków, odmawiających uznania władzy komunistycznej i powrotu do zniewolonego kraju - skazując się na życie na wygnaniu.

Pułkownik Ignacy Matuszewski i major Henyk Floyar-Rajchman nie zdołali za życia spełnić marzenia Polaków na obczyźnie o powrocie do wolnej Polski. Marzenie to stało się ich testamentem, który musiał czekać przeszło pół wieku na realizację.

Dopiero dzięki staraniom Komitetu Honorowego, powołanego w celu sprowadzenia prochów bohaterów do Polski, oraz poparciu Ministra Obrony Narodowej pana Antoniego Macierewicza możliwe stało się wypełnienie tego testamentu.

 

Warszawa-Rembertów, 17 listopada 2016 r.
 

70 lat po śmierci lgnacego Matuszewskiego i 65 lat po śmierci Henryka Floyar-Rajchmana możliwa stała się realizacja ich testamentu, wyrażającego wolę powrotu do wolnej Polski.

Wyrokiem sądu stanowego Nowy Jork strona polska uzyskała zgodę na ekshumację i przewiezienie do Polski szczątków doczesnych pułkownika lgnacego Matuszewskiego oraz majora Henryka Floyar-Rajchmana.

W dniach 18.11. - 10.12.2016 r. odbywać się będą uroczystości związane ze sprowadzeniem obu oficerów do kraju oraz ich honorowym pochówkiem na Cmentarzu Powązkowskim.

Poniżej prezentujemy terminarz uroczystości:

18.11.2016 r.

Ekshumacja na cmentarzu Calvary Cemetery, Laurel Hill Boulevard, Woodside

18.11.2016 r. (godz. 19:30)

Spotkanie z Polonią, Newark, kościół św. Kazimierza, 91 Pułaski St, NY 07105, Sala parafialna

18.11.2016 r. (godz. 12:00)

Spotkanie z zarządem Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce

19.11.2016 r. (godz. 14:00-18:00)

Wystawienie trumien w domu pogrzebowym, 207 Nassau Avenue, Brooklyn NY 11222

19.11.2016 r. (godz. 18.30)

Spotkanie z Polonią w Instytucie Piłsudskiego: prezentacja filmu dokumentalnego New Poland w reżyserii Roberta Kaczmarka i Grzegorza Brauna

20.11.2016r.(godz. 14.30)

Msza – Katedra św. Patryka, Mahattan

20.11.2016r. (godz. 18.00)

Brooklyn, kościół św. Stanisława Kostki, 607 Humboldt, St. NY 11222, sala dolnego kościoła

23.11.2016 r. godz. (godz. 12:45)

Przylot urn do Polski na lotnisko Chopina, - uroczystość powitania – godz. 15.00, w 1. Bazie Lotnictwa Transportowego na Okęciu

10.12.2016 r. (godz. 10:30)

Msza – Katedra Wojska Polskiego

10.12.2016 r. (godz. 12:00)

Uroczystości złożenia szczątków oficerów  w kwaterze żołnierzy 1920 r. na PowązkachSzczegółowych informacji dotyczących wydarzeń związanych z powrotem pułkownika lgnacego Matuszewskiego oraz majora Henryka Floyar-Rajchmana do Polski udziela Sekretariat WBH.
Dane kontaktowe:
tel. 261-813-144
tel. kom. 727-015-022
e-mail: wbh.sekretariat@ron.mil.pl

 

Warszawa-Rembertów, 16 listopada 2016 r.
 
W dniu dzisiejszym o godzinie 10.00 w Dowództwie Garnizonu Warszawa odbyła się współorganizowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. i Wojskowe Biuro Historyczne konferencja prasowa z udziałem Dyrektora WBH dr hab. Sławomira Cenckiewicza, poświęcona sprowadzeniu doczesnych szczątków i uroczystościom pogrzebowym płk Ignacego Matuszewskiego i mjr Henryka Floyar-Rajchmana.

 

Warszawa-Rembertów, 28 października 2016 r.

W związku z dużym zainteresowaniem  Kartoteką Żołnierzy Radzieckich służących w Ludowym Wojsku Polskim informujemy, że WBH dysponuje również wieloma Teczkami Akt Personalnych oficerów występujących w ww. kartotece.

Dokumentacja ta obejmuje około 8 tysięcy jednostek aktowych zawierających: dane personalne, informacje o przebiegu służby, wnioski awansowe i odznaczeniowe oraz zdjęcia. Badaczy pragnących zapoznać się z tą częścią zasobu WBH serdecznie zapraszamy!

 


 

Warszawa-Rembertów, 26 października 2016 r.

Wojskowe Biuro Historyczne przechowuje unikatowe, zróżnicowane pod względem tematycznym materiały archiwalne. Obok kolekcji i zespołów wykorzystywanych przez szerokie grono historyków i badaczy występują mniej znane, niemniej równie interesujące materiały archiwalne i kartoteki.

Nie rezygnując z codziennych prac archiwalnych dotyczących najpopularniejszych zbiorów, postanowiliśmy rozpocząć prace związane z porządkowaniem, ewidencjonowaniem oraz konwertowaniem do postaci elektronicznej akt nie będących dotychczas w powszechnym obiegu naukowym.

Jeden z rozpoczętych projektów obejmuje liczącą około 20 tys. kart ewidencyjnych, Kartotekę Żołnierzy Radzieckich służących w Ludowym Wojsku Polskim. Po zakończeniu prac Kartoteka zostanie Państwu udostępniona w wersji elektronicznej.

 

 

 

Warszawa-Rembertów, 25 października 2016 r. 

 

 

Warszawa-Rembertów, 24 października 2016 r. 

 

Warszawa-Rembertów, 24 października 2016 r.


W związku ze złym stanem magazynu mieszczącego się w Wesołej oraz wynikającym z tego zagrożeniem zagrzybienia akt, podjęta została decyzja o ewakuacji Kolekcji Akt Personalno-Odznaczeniowych do nowego magazynowca w siedzibie WBH w Rembertowie.

Równocześnie z przemieszczaniem akt prowadzona jest akcja przepakowywania dokumentów w obwoluty bezkwasowe, które zapewniają właściwe warunki długotrwałego przechowywania.


 

 

Warszawa-Rembertów, 24 października 2016 r.


Zgodnie z zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej nr 19/MON z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie organizacji archiwów wyodrębnionych podległych Ministrowi Obrony Narodowej do 31 października 2016 r. zostanie zakończony proces reorganizacji wojskowej sieci archiwalnej.

Od 1 listopada 2016 r. archiwa wojskowe będą funkcjonowały zgodnie z niżej przedstawiona strukturą:


       

 

Warszawa-Rembertów, 16 września 2016 r.


W sobotę, 17 września, przypada rocznica agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Armia Czerwona, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami traktatu Ribbentrop-Mołotow, bez wypowiedzenia wojny zaatakowała wojska polskie walczące z Niemcami. Wódz Naczelny rozkazał, aby oddziały polskie podejmowały walkę z Sowietami tylko w przypadku natarcia z ich strony lub próby rozbrojenia.

Po zakończeniu kampanii wrześniowej III Rzesza i ZSRR ostatecznie podzieliły między siebie tereny II Rzeczypospolitej i rozpoczęły okupację. Armia Czerwona wzięła do niewoli ok. 250 tysięcy oficerów i żołnierzy Wojska Polskiego.

    

 

Warszawa-Rembertów, 24 sierpnia 2016 r.


W dniu 24 sierpnia br. miało miejsce oficjalne odsłonięcie logo Wojskowego Biura Historycznego im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz  oraz syn patrona WBH Pan Piotr Sosnkowski.

 

 

 

Konferencja Komitetu Honorowego

 

W  środę 3 sierpnia 2016 r. o godz. 12.00 w Sali Tradycji Dowództwa Garnizonu Warszawa (pl. Piłsudskiego 4) odbędzie się konferencja Komitetu Honorowego ds. sprowadzenia do kraju i uroczystego pochówku na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie szczątków doczesnych płk. Ignacego Matuszewskiego i mjr. Henryka Floyar- Rajchmana
W trakcie konferencji zostanie zaprezentowany projekt banknotu okolicznościowego z wizerunkiem płk. Ignacego Matuszewskiego, wydanego przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych.

Zapraszamy przedstawicieli mediów do udziału w konferencji. Prosimy o przybycie do godz. 11.45, wstęp bez akredytacji.  

 

  

Warszawa-Rembertów, 21 lipca 2016 r.


21 lipca 2016 r. zamontowano na budynku Wojskowego Biura Historycznego nowe logo.

 

Warszawa-Rembertów, 29 czerwca 2016 r.


Konferencja szefa resortu obrony Antoniego Macierewicza, z udziałem dyrektora Wojskowego Biura Historycznego dr hab. Sławomira Cenckiewicza, ministra skarbu Dawida Jackiewicza i wiceministra spraw zagranicznych Jana Dziedziczaka została zorganizowana w celu przekazania informacji nt. powołania Komitetu Honorowego, który sprowadzi do kraju i uroczyście pochowa na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach szczątki płk. Ignacego Matuszewskiego i mjr. Henryka Floyar – Rajchmana.


 

 

Warszawa-Rembertów, 29 czerwca 2016 r.


Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego dr Sławomir Cenckiewicz  wyznaczył z dniem 1 lipca 2016 r.  panią Katarzynę Górny na stanowisko kierownika Centralnego Archiwum Wojskowego WBH.

 

 

 

Warszawa-Rembertów, 23 czerwca 2016 r.


Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego dr hab. Sławomir Cenckiewicz został wybrany przez Sejm RP członkiem Kolegium IPN. Z największym poparciem 266 głosów. 

 

 

 


W dniu 21 kwietnia 2016 r.  Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz podpisał decyzję Nr 127/MON o utworzeniu Wojskowego Biura Historycznego z połączenia Centralnego Archiwum Wojskowego, które staje się komórką wewnętrzną Biura oraz Wojskowego Biura Badań Historycznych Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych